เลือกหน้า

ประกาศสำคัญ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบันในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว หลังเชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศจีน และในหลายประเทศทั่วโลก

ทางคณะกรรมการจัดงานได้เฝ้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด ร่วมกับการอธิษฐานและพิจารณาในหลายๆ ด้าน ในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน, วิทยากร และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงการเลื่อนการจัดงานงาน Jerusalem Prayer Breakfast ออกไปก่อน เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพของทุกท่าน รวมถึงเป็นการขจัดความเสี่ยงสำหรับผู้ร่วมประชุมบางท่านซึ่งต้องเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีข้อจำกัดมากขึ้นตามระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศต่างๆ

กำหนดการใหม่ของการประชุมนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบทันทีที่ได้รับการยืนยัน สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ข้อมูลลงทะเบียนของท่านจะได้รับการอัพเดทเป็นข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ และหากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่งผลประการใดต่อการเข้าร่วมประชุมของท่าน ท่านสามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้ โดยติดต่อที่อีเมล์ info@jpb.asia

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและเข้าใจสถานการณ์นี้ร่วมกัน เราจะแจ้งข่าวสารอัพเดทให้กับท่านอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นนี้

Jerusalem Prayer Breakfast Asia

26 – 27 มีนาคม 2020

ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย และโรงแรม Carlton สุขุมวิท

การประชุม Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) เป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อการอธิษฐานที่ริเริ่มโดยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสราเอล (คเนสเซ็ท) โรเบิร์ต อิลาโทฟ ร่วมด้วยท่านสมาชิกสภาฯ สหรัฐอเมริกา มิเชล บาคแมนน์ โดยในทุกๆ ปี JPB จะมีการรวมตัวผู้นำในแวดวงการเมืองและผู้นำคริสเตียนที่มีอิทธิพลในด้านต่างๆ ของสังคมมารวมตัวกันที่เมืองหลวงของประเทศอิสราเอลเพื่ออธิษฐานเผื่อสันติภาพของเยรูซาเล็ม

จุดประสงค์

วิสัยทัศน์

ระดมคริสตจักรทั่วโลก และรวมตัวประชาชาติเพื่อยืนเคียงข้างประเทศอิสราเอลในการอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลและเยรูซาเล็ม

จุดประสงค์

เพื่อตอบสนองต่อพระบัญชาของพระเจ้า และการเชิญชวนของสภาคเนสเซ็ทที่มีต่อประชาชาติในการอธิษฐานเผื่อสันติภาพของเยรูซาเล็มและความจำเริญรุ่งเรืองของอิสราเอล

เอกลักษณ์

นี่คือกลุ่มการเคลื่อนไหวระดับโลกที่ทางสภาคเนสเซ็ทเองได้เรียกร้องขอให้มีการรวมตัวผู้นำทางการเมืองและผู้มีอิทธิพลต่างๆ ในการอธิษฐานเผื่อสันติภาพของเยรูซาเล็ม

ทำไมจึงจัดที่ประเทศไทย

ประเทศไทยจะเชื่อมสัมพันธ์กับอิสราเอลอย่างเป็นทางการ โดยจะเกิดขึ้นผ่านทางรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พระพรของพระเจ้าจะมาถึงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

คำเผยพระวจนะโดยซินดี้ เจคอปส์ วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2008

ตารางรายการ

สถานที่จัดงาน

อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT)

พฤหัสบดี 26 มีนาคม

โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท

ศุกร์ที่ 27 มีนาคม

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมบางรายการ

ผู้นำหลัก

ทีมผู้นำระดับหลักของเราเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลและมีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า

MK Robert Ilatov

Former Knesset Member

Chair Jerusalem Prayer Breakfast

Michele Bachmann

Former U.S Congresswoman

Co-Chair Jerusalem Prayer Breakfast Minneapolis, MN

Albert Veksler

Director

Jerusalem Prayer Breakfast Movement

คณะกรรมการจัดงานในประเทศไทย

ศจ.ชี คัง เส็ง

Senior Pastor, Living Streams International

Founder, Revive Asia

คุณอรนุช ไรวา

Friends of Israel (Thailand)

Aliyah Thailand

ผป.วันชัย จิระไตรธาร

Creatus Corporation

Thailand Macidonia International Chamber of Commerce

พันธมิตรในการจัดงาน